موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
عصمت نیلوفری
عصمت اللهم من و ازعشق مولا سوختم
صورتم مى‏سوخت کردم ناله بابا سوختم

 مردم دنیا پرست در انحرافى ریشه دار
در سقیفه رأى دادند و من آنجا سوختم

 دشمنان نقشه کشیدند و ز جهل دشمنان
بهره بردند و من مظلومه تنها سوختم

 اى جوانان من جوان بودم ولى با عمر کم
تا بماند شمع دین روشن سراپا سوختم

 سینه‏ام از داغى مسمار غافل مانده بود
کز غریبى على در بین اعدا سوختم

 گر على تنها شود پهلو شکستن جایز است
بهر حفظ جان حیدر بى مهابا سوختم

 در میان شعله آتش حجابم حفظ شد
پشت در رفتم غریبانه خدایا سوختم

 آتشى دیدم که تا روز فرج بر پا بود
با بیاید مهیدم بهر مداوا سوختم
 

شاعر:جواد حیدری

برداشت :
عصمت نیلوفری
عصمت اللهم من و ازعشق مولا سوختم
صورتم مى‏سوخت کردم ناله بابا سوختم
شاعر:جواد حیدری

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

باغ بهشت

به دیوار و در این بیت توحید بود این بارگاه خلد آذین  مزار حضرت معصومه اینجاست چو اینجا شد چراغ عشق روشن  بُوَد این درگه از ابواب

مطالعه فیش منبر

نگین قم

شهرها انگشترند و «قم» ، نگین تربت قم، قبله عشق و وفاست  مرقد معصومه «ع» چشم شهر ما دخترى از اهل بیت آفتاب  در حریمش مرغ دل

مطالعه فیش منبر