موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
خیل ملک ملتجى به نام اباالفضل 
جن و بشر سر بسر غلام اباالفضل 
هر که بود در دلش فروغ هدایت 
مى شود آگاه از مقام اباالفضل 
اهل وفا نیست هر کسى که نیاموخت 
درس وفادارى از مرام اباالفضل 
گر علمش سرنگون شده است بلند است 
رایت مردى به احترام اباالفضل 
چشم فلک خیره شد چو دید به میدان 
چهره همچون مه تمام اباالفضل 
اهل جفا مرگ خود به چشم بدیدند 
شد چو به میدان بپا قیام اباالفضل 
ساقى همت به دشت کرببلا ریخت 
باده ایثار جان به جام اباالفضل 
تشنه درون شد به شط و تشنه برون شد 
گر چه نبود آب شط حرام اباالفضل 
تا ببرد آب سوى خیمه طفلان 
بود همه سعى و اهتمام اباالفضل 
آه از آن دم که اوفتاد به میدان 
از سر زین سرو خوش خرام اباالفضل 
در نفس واپسین به سوى حرم بود 
ناله ادرک اخاپیام اباالفضل 
صحبت حال سکینه بود و غم آب 
با شه دین آخرین کلام اباالفضل 
بار گناه (سعید) اگر چه گران است 

شاعر:سید صادق حسینى یزدى

برداشت :
خیل ملک ملتجى به نام اباالفضل 
جن و بشر سر بسر غلام اباالفضل 
هر که بود در دلش فروغ هدایت 
شاعر:سید صادق حسینى یزدى

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

نگین قم

شهرها انگشترند و «قم» ، نگین تربت قم، قبله عشق و وفاست  مرقد معصومه «ع» چشم شهر ما دخترى از اهل بیت آفتاب  در حریمش مرغ دل

مطالعه فیش منبر

نور دیده زهرا

این بارگاه قدس که از عرش برتر است پاکیزه گوهر صدف عصمت بتول  والا تبار خواهر سلطان دین رضا عزّت نگر که حرمت طوف حریم او  جنّات

مطالعه فیش منبر

حریم امن

عروس کشور خورشید شهر ما، اینجاست خسته خوابگه اخترى که هر شب و روز  محیط علم وفقاهت، حریم آل رسول مزار چشم و چراغ دیار قم، که

مطالعه فیش منبر

باب بهشت

اگر درمانده اى در شش در محنت بیا اینجا اگر افتاده اى دور از حریم حضرت جانان  قدم نِه با ادب در آستان دختر موسى بیا و

مطالعه فیش منبر

اسوه عفاف

زهى حرم که بــــود قبّـــه‌اش سـراج امم زهى حرم که بر افلاک بـر زده است علَم  رواق آن به شــرافت نــمودِ بیـت و مقـام زمین

مطالعه فیش منبر