چرا نباید به خدا سوگند خورد؟

الإمامُ الصّادقُ علیه‏السلام :لا تَحْلِفوا باللّه صادِقینَ ولا کاذِبینَ ؛ فإنّهُ عز و جل یقولُ :«و لا تَجْعَلوا اللّه‏َ عُرْضَهً لأیْمانِکُم».امام صادق علیه‏السلام :راسـت یـا دروغ بـه خـدا سوگند مخورید ؛ زیرا خداوند عز و جل مى‏فرماید : «و خدا را وسیله سوگندهاى خود قرار مدهید» . منبع روایت : …

توضیحات بیشتر »

خداوند در قیامت از چه فقیری عذرخواهی می کند؟

الإمامُ الصّادقُ علیه‏السلام :إنّ اللّه‏َ جلَّ ثناؤهُ لَیَعتَذِرُ إلى عَبدِهِ المؤمنِ الُمحْوِجِ فی الدنیا کما یَعتَذِرُ الأخُ إلى أخیهِ ، فیَقولُ : وعِزَّتی وجَلالی ، ما أحوَجتُکَ فی الدنیا مِن هَوانٍ کانَ بِکَ عَلَیَّ ، فارفَعْ هذا السَّجْفَ فانظُرْ إلى ما عَوَّضتُکَ مِن الدنیا . قالَ : فَیَرفَعُ فیَقولُ : …

توضیحات بیشتر »

تفاوت گذاشتن در سلام کردن به نادار و دارا چه کیفری دارد؟

الإمامُ الرِّضا علیه‏السلام :مَن لَقِیَ فقیرا مُسلِما فَسَلَّمَ علَیهِ خِلافَ سَلامِهِ علَى الغَنیِّ ، لَقِیَ اللّه‏َ عز و جل یَومَ القِیامَهِ وهُو علَیهِ غَضبانُ.امام رضا علیه‏السلام :هر کس بــا مسلمانى فقیر رو به رو شود و به او سلامى متفاوت با سلامى کند که به ثروتمند مى‏کند ، روز قیامت …

توضیحات بیشتر »

تحقیر مسلمان به خاطر فقر، چه کیفری دارد؟

امیر المؤمنین علیٌّ علیه‏السلام :لاتُحَقِّروا ضُعفاءَ إخوانِکُم ؛ فإنّهُ مَنِ احتَقَرَ مُؤمِنا لم یَجمَعِ اللّه‏ُ عز و جل بینهما فی الجنّهِ إلاّ أن یتوبَ.امام على علیه‏السلام :برادران تهیدست خود را تحقیر نکنید ؛ زیرا هر کس مؤمنى را حقیر شمارد ، خداوند عز و جل میان آن دو در بهشت …

توضیحات بیشتر »

فقر بهتر است یا ثروت؟

عنه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :الفَقرُ خَیرٌ مِن الغِنى ، إلاّ مَن حَمَلَ فی مَغرَمٍ وأعطى فی نائبَهٍ.پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :فقر بهتر ازتوانگرى است ، مگر (در مورد) کسى که غرامت و تاوانى را (از سوى تنگدستى) بپردازد یا در گرفتاریها …

توضیحات بیشتر »

لقمه ی حرام چه اثری دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :أطِبْ کَسبَکَ تُستَجَبْ دَعوَتُکَ ،فإنَّ الرّجلَ یَرفَعُ اللُّقْمَهَ إلى فیهِ (حَراما) فما تُستَجابُ له دَعوَهٌ أربَعینَ یوما.پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :در آمدت را پاک کن تا دعایت مستجاب شود؛ زیرا هرگاه آدمى لقمه [حرام ]به دهان خود …

توضیحات بیشتر »

دشواری یافتن حلال تا چه اندازه است؟

الإمامُ الصّادق علیه‏السلام :مُجادَلَهُالسُّیوفِ أهْوَنُ من طَلَبِ الحَلالِ.امام صادق علیه‏السلام :شمشیر زدن ، از به دست آوردن مال حلال آسانتر است . منبع روایت : فی التهذیب : ۷ / ۱۳ / ۵۸ «مُجالَدَه» وهو الأنسب .الکافی : ۵ / ۱۶۱ / ۱منتخب میزان الحکمه : ۱۶۴

توضیحات بیشتر »

چرا نباید غم روزی فردا بخوریم؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :لا تَهتَمَّ لِرِزقِ غَدٍ فإنّ کُلَّ غَدٍ یَأتِی بِرِزقِهِ.پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :غم روزى فردا را مخور ؛ زیرا هر فردایى روزى خود را مى‏آورد . منبع روایت : بحار الأنوار : ۷۷ / ۶۷ / …

توضیحات بیشتر »

افتادن در ربا تا چه اندازه ناپیدا و نامحسوس است؟

عنه علیه‏السلام :مَنِ اتَّجَرَ بغَیرِ فِقهٍ فَقَدِ ارتَطَمَ فی الرِّبا.امام على علیه‏السلام :آن کـه بـدون دانستن احکام دیـن ، تجارت و کسب کند ، به ورطه ربا درافتد. منبع روایت : نهج البلاغه : الحکمه ۴۴۷منتخب میزان الحکمه : ۲۳۰

توضیحات بیشتر »

افتادن در ربا تا چه اندازه ناپیدا و نامحسوس است؟

امیر المؤمنین علیٌّ علیه‏السلام :مَعاشِرَ الناسِ ، الفِقهَ ثُمَّ المَتجَرَ ، واللّه لَلرِّبا فی هذِهِ الاُمَّهِ أخفى من دَبِیبِ الَّنملِ عَلى الصَّفا.امام على علیه‏السلام :اى مـردم ! ابـتـدا احکام ، سپس تـجـارت ! به خدا قسم که ربا در میان این امّت ناپیداتر از حرکت مورچه بر روى تخته سنگ …

توضیحات بیشتر »