بایگانی نمایه: خودشناسى

خودشناس ترین مردم کیست؟

عنه علیه‏السلام :أکثَرُ النّاسِ مَعرِفَهً لِنَفسِهِ أخوَفُهُم لِرَبهِ.امام على علیه‏السلام :خودشناس‏ترین مردم ، خدا ترس‏ترین آنهاست. منبع روایت : غرر الحکم : ۳۱۲۶منتخب میزان الحکمه : ۳۶۴

توضیحات بیشتر »

خودشناس ترین مردم کیست؟

عنه علیه‏السلام :أکثَرُ النّاسِ مَعرِفَهً لِنَفسِهِ أخوَفُهُم لِرَبهِ.امام على علیه‏السلام :خودشناس‏ترین مردم ، خدا ترس‏ترین آنهاست. منبع روایت : غرر الحکم : ۳۱۲۶منتخب میزان الحکمه : ۳۶۴

توضیحات بیشتر »

خودشناسی چه سودی دارد؟

الإمامُ الباقرُ علیه‏السلام فی وَصِیَّتِهِ لِجابِرٍالجُعفیِّ :لا مَعرِفهَ کَمَعرِفَتِکَ بِنَفسِکَ.امام باقر علیه‏السلام– در سفارش خود به جابر جعفى- : هیچ شناختى چون شناخت تو از نفست نیست . منبع روایت : تحف العقول : ۲۸۶منتخب میزان الحکمه : ۳۶۴

توضیحات بیشتر »