بایگانی بلاگ

سخنان امام حسن علیه‏السلام

اَلقَریبُ مَن قَرَّبَتهُ ، المَوَدَّهُ وإن بَعُدَ نَسَبُهُ ، والبَعیدُ مَن باعَدَتهُ المَوَدَّهُ وإن قَرُبَ‏نَسَبُهُ؛خویشاوند ، کسى است که دوستى ، او را به آدمى نزدیک ساخته ، گرچه نژاد (و تبار) او دور باشد ؛ و بیگانه کسى است که از دیدگاه دوستى‏دور است ، هر چند تبار (و …

توضیحات بیشتر »

سخنان امام حسن علیه‏السلام

اَلقَریبُ مَن قَرَّبَتهُ ، المَوَدَّهُ وإن بَعُدَ نَسَبُهُ ، والبَعیدُ مَن باعَدَتهُ المَوَدَّهُ وإن قَرُبَ‏نَسَبُهُ؛خویشاوند ، کسى است که دوستى ، او را به آدمى نزدیک ساخته ، گرچه نژاد (و تبار) او دور باشد ؛ و بیگانه کسى است که از دیدگاه دوستى‏دور است ، هر چند تبار (و …

توضیحات بیشتر »

سخنان امام على علیه‏السلام

اِبنُ آدمَ أشبَهُ شَى‏ءٍ بِالمِعیارِ ، إمّا ناقِصٌ بِجَهلٍ أو راجِحٌ بِعِلمٍ؛آدمیزاده ، شبیه‏ترین چیز به ترازوست : یا با نادانى سبُک شود و یا به‏دانش ، سنگین گردد. منبع روایت :

توضیحات بیشتر »

سخنان امام على علیه‏السلام

أحبِب حَبیبَکَ هَوناً ما عَسى أن یَعصِیَکَ یَوماً ما و أبغِض بَغیضَکَ هَوناً ماعَسى أن یَکونَ حَبیبَکَ یَوماً ما؛دوستت را چندان به اندازه دوست بدار که بسا روزى دشمنت شود ، و دشمنت را چنان به قاعده دشمن دار که بسا روزى دوستت شود. منبع روایت : مراد ، آن …

توضیحات بیشتر »