موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم:ثَلاثَهٌ لایُعادونَ : صاحِبُ الضِّرسِ ، وصاحِبُ الرَّمَدِ ، وصاحِبُ الدُّمَّلِ .
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
سه طایفه عیادت نشوند: گرفتارِ دندانْ درد ، گرفتار چشمْ درد ، و آن که در بدن ، دُمَلى دارد.

منبع روایت :
شعب الإیمان ، جلد ۶ ، صفحه ۵۳۵ ، حدیث ۹۱۸۸ ، المعجم الأوسط ، جلد ۱ ، صفحه ۵۵ ، حدیث ۱۵۲ ، عیون الأخبار لابن قتیبه ، جلد ۳ ، صفحه ۴۴ کلاهما نحوه و کلّها عن أبی هریره ، کنز العمّال ، جلد ۹ ، صفحه ۱۰۳ ، حدیث ۲۵۱۸۹
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۲۲۰

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
سه طایفه عیادت نشوند: گرفتارِ دندانْ درد ، گرفتار چشمْ درد ، و آن که در بدن ، دُمَلى دارد.

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.