موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم:لِلمُؤمِنِ عَلَى المُؤمِنِ سَبعَهُ حُقوقٍ واجِبَهٍ مِنَ اللّه‏ِ عز و جل عَلَیهِ :. . . وأن یَعودَهُ فی مَرَضِهِ .
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
مؤمن بر مؤمن ، هفت حق دارد که خداوند عز و جل ، آنها را بر او واجب ساخته است : … و یکى آن که او را در بیمارى‏اش عیادت کند.

منبع روایت :
کتاب من لایحضره الفقیه ، جلد ۴ ، صفحه ۳۹۸ ، حدیث ۵۸۵۰ عن مسعده بن صدقه ، الأمالی للصدوق ، صفحه ۸۴ ، حدیث ۵۱ عن مسعده بن صدقه عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم‏السلام عنه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم ، مشکاه الأنوار ، صفحه ۱۴۸ ، حدیث ۳۵۲ ، بحارالأنوار ، جلد ۷۴ ، صفحه ۲۲۲ ، حدیث ۳
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۲۱۶

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
مؤمن بر مؤمن ، هفت حق دارد که خداوند عز و جل ، آنها را بر او واجب ساخته است : … و یکى آن که او را در بیمارى‏اش عیادت کند.

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.