موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
سنن الترمذی عن أبی اُمامه عن رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم:تَمامُ عِیادَهِ المَریضِ أن یَضَعَ
أحَدُکُم یَدَهُ عَلى جَبهَتِهِ – أو قالَ : عَلى یَدِهِ – فَیَسأَلـُهُ کَیفَ هُوَ .
سنن الترمذى
– به نقل از ابو امامه: پیامبر خدا فرمود: «کامل شدن عیادت بیمار ، به آن است که هر یک از شما ، دستِ خویش را بر پیشانى بیمار
بگذارد» یا فرمود: «بر روى دست وى بگذارد و از حال او بپرسد».

منبع روایت :
سنن الترمذی ، جلد ۵ ، صفحه ۷۶ ، حدیث ۲۷۳۱ ، مسند ابن حنبل ، جلد ۸ ، صفحه ۲۹۰ ، حدیث ۲۲۲۹۹ ، المعجم الکبیر ، جلد ۸ ، صفحه ۲۱۲ ، حدیث ۷۸۵۴ کلّها عن أبی اُمامه ، کنز العمّال ، جلد ۹ ، صفحه ۹۵ ، حدیث ۲۵۱۴۱ ؛ الکافی ، جلد ۳ ، صفحه ۱۱۸ ، حدیث ۵ عن أبی یحیى عن الإمام الصادق علیه‏السلام ، مکارم الأخلاق ، جلد ۲ ، صفحه ۱۷۴ ، حدیث ۲۴۳۹ کلاهما نحوه ، الأمالی للطوسی ، صفحه ۶۳۹ ، حدیث ۱۳۱۹ عن أبی اُمامه ، بحار الأنوار ، جلد ۸۱ ، صفحه ۲۲۳ ، حدیث ۲۷
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۲۰۶

برداشت :
سنن الترمذى
– به نقل از ابو امامه: پیامبر خدا فرمود: «کامل شدن عیادت بیمار ، به آن است که هر یک از شما ، دستِ خویش را بر پیشانى بیمار
بگذارد» یا فرمود: «بر روى دست وى بگذارد و از حال او بپرسد».

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.