موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
الکافی عن عبداللّه‏ بن سنان عن الإمام الصادق علیه‏السلام:یَنبَغی لِلمَریضِ مِنکُم أن یُؤذِنَ إخوانَهُ بِمَرَضِهِ ، فَیَعودونَهُ فَیُؤجَرُ فیهِم ویُؤجَرونَ فیهِ .
قالَ : فَقیلَ لَهُ : نَعَم ، هُم یُؤجَرونَ بِمَمشاهُم إلَیهِ ، فَکَیفَ یُؤجَرُ هُوَ فیهِم؟
قالَ : فَقالَ : بِاکتِسابِهِ لَهُمُ الحَسَناتِ فَیُؤجَرُ فیهِم ، فَیُکتَبُ لَهُ بِذلِکَ عَشرُ حَسَناتٍ ، ویُرفَعُ لَهُ عَشرُ دَرَجاتٍ ، و یُمحى بِها عَنهُ عَشرُ سَیِّئاتٍ .
. الکافى
– به نقل از عبد اللّه‏ بن سنان ، از امام صادق علیه‏السلام : «بایسته است بیمار شما ، برادران خویش را از بیمارى خود ، آگاه سازد تا آنان ، به عیادت وى بروند و هم او به سبب کار آنان ، پاداشى یابد و هم آنان ، در برابر آنچه براى او کرده‏اند ، پاداش بگیرند» .

در این هنگام گفته شد : آرى . [مى‏فهمیم که] آنان با رفتن به عیادت بیمار ، پاداش مى‏گیرند ؛ امّا او چگونه به سبب کار آنان ، پاداش مى‏یابد؟

فرمود : «به این سبب که واسطه کسب حَسَنات از سوى آنان شده است ، به سبب آنان پاداش مى‏یابد و بدین واسطه ، براى او ده حسنه نوشته مى‏شود ، ده مرتبه مقامش بالاتر برده مى‏شود و بدین وسیله ، ده گناه از او محو مى‏گردد» .

منبع روایت :
الکافی ، جلد ۳ ، صفحه ۱۱۷ ، حدیث ۱ ، مکارم الأخلاق ، جلد ۲ ، صفحه ۱۷۴ ، حدیث ۲۴۴۰ ، مستطرفات السرائر ، صفحه ۸۶ ، حدیث ۳۵ وفیه «حسنه» بدل «عشر حسنات» ، بحار الأنوار ، جلد ۸۱ ، صفحه ۲۱۸ ، حدیث ۱۲
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۲۰۴

برداشت :
. الکافى
– به نقل از عبد اللّه‏ بن سنان ، از امام صادق علیه‏السلام : «بایسته است بیمار شما ، برادران خویش را از بیمارى خود ، آگاه سازد تا آنان ، به عیادت وى بروند و هم او به سبب کار آنان ، پاداشى یابد و هم آنان ، در برابر آنچه براى او کرده‏اند ، پاداش بگیرند» .

در این هنگام گفته شد : آرى . [مى‏فهمیم که] آنان با رفتن به عیادت بیمار ، پاداش مى‏گیرند ؛ امّا او چگونه به سبب کار آنان ، پاداش مى‏یابد؟

فرمود : «به این سبب که واسطه کسب حَسَنات از سوى آنان شده است ، به سبب آنان پاداش مى‏یابد و بدین واسطه ، براى او ده حسنه نوشته مى‏شود ، ده مرتبه مقامش بالاتر برده مى‏شود و بدین وسیله ، ده گناه از او محو مى‏گردد» .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.