موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
الإمام الصادق علیه‏السلام- وقَد سُئِلَ عَن حَدِّ الشِّکایَهِ لِلمَریضِ فَقالَ‏ـ: إنَّ الرَّجُلَ یَقولُ : حُمِمتُ الیَومَ وسَهِرتُ البارِحَهَ ، وقَد صَدَقَ ولَیسَ هذا شِکایَهً ، وإنَّمَا
الشَّکوى أن یَقولَ : قَدِ ابتَلَیتُ بِما لَم یُبتَلَ بِهِ أحَدٌ ، ویَقولَ : لَقَد أصابَنی ما لَم یُصِب أحَداً . ولَیسَ الشَّکوى أن یَقولَ : سَهِرتُ البارِحَهَ وحُمِمتُ الیَومَ، ونَحوَ هذا .
امام صادق علیه‏السلام
– هنگامى که از ایشان درباره تعریف شِکوه از سوى بیمار پرسیده شد -: گاه شخص مى‏گوید : «امروز ، تب دارم» و «دیشب ، بیدار ماندم» . این سخن او ، راست است و شِکوه نیست . شِکوه ، تنها آن است که بگوید : «به چیزى مبتلا
شدم که هیچ کس ، بدان گرفتار نیامده است» ؛ و بگوید : «چیزى دامنگیرم شده که دامنگیر هیچ کس دیگر نشده است» ؛ امّا شِکوه آن نیست که بگوید : «دیشب ، بیدار بودم» و «امروز ، تب دارم» ، یا سخنى دیگر از این قبیل .

منبع روایت :
الکافی ، جلد ۳ ، صفحه ۱۱۶ ، حدیث ۱ ، معانی الأخبار ، صفحه ۱۴۲ ، حدیث ۱ کلاهما عن جمیل بن صالح ولیس فیه من «إنّ الرجل» إلى «هذا شکایه»
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۱۷۰

برداشت :
امام صادق علیه‏السلام
– هنگامى که از ایشان درباره تعریف شِکوه از سوى بیمار پرسیده شد -: گاه شخص مى‏گوید : «امروز ، تب دارم» و «دیشب ، بیدار ماندم» . این سخن او ، راست است و شِکوه نیست . شِکوه ، تنها آن است که بگوید : «به چیزى مبتلا
شدم که هیچ کس ، بدان گرفتار نیامده است» ؛ و بگوید : «چیزى دامنگیرم شده که دامنگیر هیچ کس دیگر نشده است» ؛ امّا شِکوه آن نیست که بگوید : «دیشب ، بیدار بودم» و «امروز ، تب دارم» ، یا سخنى دیگر از این قبیل .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.