موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
رسول الله صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم:لَو یَعلَمُ المُؤمِنُ حالَهُ فِی السُّقمِ ، ماأحَبَّ أن یُفارِقَ السُّقمَ أبَداً .
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
اگر مؤمن از حال خویش در ناتن‏درستى آگاه بود ، هرگز دوست نداشت که از این ناتن‏درستى جدا شود .

منبع روایت :
إرشاد القلوب ، صفحه ۴۲
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۱۵۰

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
اگر مؤمن از حال خویش در ناتن‏درستى آگاه بود ، هرگز دوست نداشت که از این ناتن‏درستى جدا شود .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.