موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :زُرْ غِبّا تَزدَدْ حُبّا.
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
یک روز در میان دیدن کن ، تا محبوب‏تر شوى.

منبع روایت :
بحار الأنوار : ۷۴ / ۳۵۵ / ۳۶
منتخب میزان الحکمه : ۲۵۶

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
یک روز در میان دیدن کن ، تا محبوب‏تر شوى.

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.