موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :صَوتانِ یُبغِضُهما اللّه‏ُ : إعْوالٌ عند مُصیبَهٍ ، ومِزْمارٌ عند نِعمَهٍ.
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
دو آواز است که خداوند دشمن دارد : شیون و فغان در هنگام مصیبت و ساز و آواز در هنگام شادى .

منبع روایت :
تحف العقول
: ۴۰
منتخب میزان الحکمه : ۱۰۰

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
دو آواز است که خداوند دشمن دارد : شیون و فغان در هنگام مصیبت و ساز و آواز در هنگام شادى .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.