موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
نمایه :
رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :مَثَلُ الّذی یَتَعلّمُ فی صِغَرهِ کالنَّقْشِ فی الحَجَرِ،
ومَثَلُ الّذی یَتَعلّمُ فی کِبَرِهِ کالّذی یَکتُبُ على الماءِ.
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
حکایت کسى که در کودکى مى‏آموزد همچون نقشى است که روى سنگ کنده مى‏شود و حکایت کسى که در بزرگسالى مى‏آموزد همانند کسى است که بر آب بنویسد .

منبع روایت :
کنز العمّال : ۲۹۳۳۶
منتخب میزان الحکمه : ۱۵۶

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
حکایت کسى که در کودکى مى‏آموزد همچون نقشى است که روى سنگ کنده مى‏شود و حکایت کسى که در بزرگسالى مى‏آموزد همانند کسى است که بر آب بنویسد .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.