موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
امیر المؤمنین علیٌّ علیه‏السلام :المَشِیبُ رسولُ المَوتِ.
امام على علیه‏السلام :
موى سپید پیک مرگ است .

منبع روایت :
غرر الحکم : ۱۲۰۲
منتخب میزان الحکمه : ۳۰۸

برداشت :
امام على علیه‏السلام :
موى سپید پیک مرگ است .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.