موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
امیر المؤمنین علیٌّ علیه‏السلام :ولا تُمَلِّکِ المرأهَ مِن أمرِها ما جاوَزَ نَفسَها ؛
فإنَّ المرأهَ رَیحانَهٌ ولَیسَت بقَهرَمانَهٍ ، ولا تَعْدُ بکَرامَتِها نَفسَها ، ولا تُطمِعْها فی أن تَشفَعَ لِغَیرِها.
امام على علیه‏السلام :
به زن ، کارى را که از حدّ و توان او فراتر است ، مسپار ؛ زیرا زن گُل است نه کارگزار و در گرامیداشت او پا از حدّ فراتر مگذار و کارى مکن که (نزد تو) به شفاعت کردن از کسى طمع کند .

منبع روایت :
نهج البلاغه :
الکتاب ۳۱
منتخب میزان الحکمه : ۵۱۰

برداشت :
امام على علیه‏السلام :
به زن ، کارى را که از حدّ و توان او فراتر است ، مسپار ؛ زیرا زن گُل است نه کارگزار و در گرامیداشت او پا از حدّ فراتر مگذار و کارى مکن که (نزد تو) به شفاعت کردن از کسى طمع کند .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.