موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
رسول الله صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم:مُصُّوا الماءَ مَصّا ولاتَعُبّوهُ عَبّا ؛ فَإِنَّهُ یوجَدُ مِنهُ الکُبادُ.
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
آب را بمکید و آن را یکجا سر نکشید ؛ چرا که درد جگر ، از آن مى‏خیزد .

منبع روایت :
الکافی ، جلد ۶ ، صفحه ۳۸۱ ، حدیث ۱ عن ابن القدّاح عن الإمام الصادق علیه‏السلام ، مکارم الأخلاق ، جلد ۱ ، صفحه ۳۴۱ ، حدیث ۱۱۰۳ ، المحاسن ، جلد ۲ ، صفحه ۴۰۲ ، حدیث ۲۴۰۴ عن ابن القدّاح وفیه «یأخذ» بدل «یوجد» ، الجعفریّات ، صفحه ۱۶۱ کلاهما عن الإمام الصادق عن آبائه علیهم‏السلام عنه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم ، دعائم الإسلام ، جلد ۲ ، صفحه ۱۳۰ ، حدیث ۴۵۲ ، بحار الأنوار ،ج ۶۶ ، صفحه ۴۶۶ ، حدیث ۲۳
دانش نامه احادیث پزشکی : ۲ / ۱۴۸

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
آب را بمکید و آن را یکجا سر نکشید ؛ چرا که درد جگر ، از آن مى‏خیزد .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.