موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
الکافی عن فُراتِ بن أحنَف عن الإمام الصادق علیه‏السلام :إنَّ لِکُلِّ ثَمَرَهٍ سَمّاً ؛ فَإِذا أتَیتُم بِها فَمَسّوها بِالماءِ -أوِ اغمِسوها فِی الماءِ-، یَعنِی اغسِلوها .
الکافى
– به نقل از فُرات بن اَحنَف ، از امام صادق علیه‏السلام: «هر میوه‏اى را زهرى است . پس اگر میوه آوردید ، آبى به آن بزنید» – یا «آن را در آب فرو ببرید» – یعنى بشویید .

منبع روایت :
الکافی ، جلد ۶ ، صفحه ۳۵۰ ، حدیث ۴ ، المحاسن ، جلد ۲ ، صفحه ۳۷۴ ، حدیث ۲۳۰۸ وفیه «سماماً» بدل «سمّاً» ، بحار الأنوار ،ج ۶۶ ، صفحه ۱۱۸ ، حدیث ۷
دانش نامه احادیث پزشکی : ۲ / ۱۳۴

برداشت :
الکافى
– به نقل از فُرات بن اَحنَف ، از امام صادق علیه‏السلام: «هر میوه‏اى را زهرى است . پس اگر میوه آوردید ، آبى به آن بزنید» – یا «آن را در آب فرو ببرید» – یعنى بشویید .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.