موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
الإمام الصادق علیه‏السلام :الاِستِلقاءُ بَعدَ الشِّبَعِ : یُسمِنُ البَدَنَ ، ویُمرِئُ الطَّعامَ ، ویَسُلُّ الدّاءَ .
امام صادق علیه‏السلام :
دراز کشیدن پس از غذا ، بدن را چاق مى‏کند ، غذا را هضم مى‏نماید و درد را [از درون انسان ، ]بیرون مى‏کشد .

منبع روایت :
الدعوات ، صفحه ۸۰ ، حدیث ۲۰۰ ، بحار الأنوار ، جلد ۶۶ ، صفحه ۴۱۲ ، حدیث ۹
دانش نامه احادیث پزشکی : ۲ / ۹۴

برداشت :
امام صادق علیه‏السلام :
دراز کشیدن پس از غذا ، بدن را چاق مى‏کند ، غذا را هضم مى‏نماید و درد را [از درون انسان ، ]بیرون مى‏کشد .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.