موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : www.HadithCity.com پایگاه شهر حدیث
رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم:لا تُمیتُوا القُلوبَ بِکَثرَهِ الطَّعامِ وَالشَّرابِ ؛ فَإِنَّ القُلوبَ تَموتُ
کَالزُّروعِ إذا کَثُرَ عَلَیها .
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
دل‏ها را با فراوانىِ خوراک و نوشاک نمیرانید ؛ زیرا دل به سان
کِشت ، اگر آب زیادى بدان رسانده شود ، مى‏میرد .

منبع روایت :
مکارم الأخلاق ، جلد ۱ ، صفحه ۳۲۰ ، حدیث ۱۰۲۵ ، جامع الأخبار ، صفحه ۵۱۵ ، حدیث ۱۴۵۳ ، تنبیه الخواطر ، جلد ۱ ، صفحه ۴۶ ،روضه الواعظین ، صفحه ۵۰۰ ، بحار الأنوار ، جلد ۶۶ ، صفحه ۳۳۱ ، حدیث ۷
دانش نامه احادیث پزشکی : ۲ / ۴۸

برداشت :
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
دل‏ها را با فراوانىِ خوراک و نوشاک نمیرانید ؛ زیرا دل به سان
کِشت ، اگر آب زیادى بدان رسانده شود ، مى‏میرد .

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.