به دیوار و در این بیت توحید 
بود این بارگاه خلد آذین 

مزار حضرت معصومه اینجاست 
چو اینجا شد چراغ عشق روشن 

بُوَد این درگه از ابواب رحمت 
که اشک عاشقان شد جویبارش 

تو اى زائر به تعظیم شعائر 
بیا اینجا به اشک خود وضو کن 

بپا خیز و بخوان اذن دُخولش 
به اذن حیدر و زهراى اطهر 

قدم چون مى نهى داخل از این در 
زند چون حلقه براین درگدائى 

که: اى سائل! دعایت مستجاب است 
بخواه از رحمت حق هر چه خواهى 

«حسانا»، قم که دارُالمؤمنین است 
فروغ عترت و قرآن توان دید 

حریم دخت هفتم خسرو دین 
رضا را خواهر مظلومه اینجاست 

به دلها این حرم شد پرتو افکن 
در باغى است از باغ جنّت 

نمى گردد خزان هرگز بهارش 
ببوس این درگه پر نور وطاهر 

بیا جان خود اینجا شست و شو کن 
اجازت از خداگیر ورسولش 

به اذن یازده معصوم دیگر 
بگو بسم اللّه و اللّه اکبر 

به گوش جان او آید ندائى 
محبّ آل عصمت، کامیاب است 

که بى حدّ است الطاف الهى 
در ِباغ بهشت اندر زمین است

شاعر:حبیب چایچیان

برداشتتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *