موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
زهى حرم که بــــود قبّـــه‌اش سـراج امم
زهى حرم که بر افلاک بـر زده است علَم 

رواق آن به شــرافت نــمودِ بیـت و مقـام
زمین آن به فضیــلت مثـال حـجـر و حرم 

نسیم آن هــمه جـان پرور و نشـاط انگیز
هــواى آن همــه آرام‌بـــخش درد و الـم 

زهـى حرم که بـــود مرقـــد حبیبـه حق
کریـــمه دو ســــرا بـــانوى فرشته خدم 

جنــاب فاطمــــه دخـــت فواطم عظمى
مــلاذ عالمیـــان و مطــاف عُرْب و عجم 

زنـــى چــگونه زنى فخــر بانـوان جهان
زنـــى چـــگونه زنى کــز خدا بود ملهم 

زنـــى چـــگونه زنى پــرتو جلال رسول
زنـــى چــگونه زنى معـــدن سخا و کرم 

زنـــى چــگونه زنى سرو بـــوستان بتول
زنـــى چــگونه زنى شبــه‌هاجر و مـریم 

زنـــى چــگونه زنى اســوه حیـا و عفاف
سر ســـران و اکـابر به پیشگــاهش خـم 

اَیا کــــریمه آل نبـــىّ و بیــــت ولـــىّ
اَیا امیــنه پــــروردگار و غـــــوث امـم 

اَیا نـــهال بــــرومند دوحـــه یاسیــــن
نبـــى خصــال و على فطرت و ستوده شیَم 

تو را به اسم اعظم حق مصطفى رسول خدا
تـــو را بــه حــق على شاه دین پناه، قسم 

تـــو را بـه عصـمت زهرا و عزّت حسنین
تـــو را بـه حضــرت سجّـــاد، نیّر اعظم 

تـــو را بــه باقر و صــادق امام دین پرور
تـــو را بــه بـــاب گــرامیت ملجأ عالم 

به حـــق رهبــر هشتــم، پناه خلق جهان
بــزرگ حجــت گیتــى مـــدار نور اتم 

به نــور دیـــده او حضــرت جواد و نقى
به حــق عســکرى و حــق رهبــر خاتم

امام مهــــدى مـــوعود منـــجى گیـــتى
یــــگانه نخبــــه اولاد حضـــــرت آدم 

همان که پر کنـد از عدل و داد روى زمین
ز بعــد آنـکه شود پر زظلم و جور و ستم 

به حال «لطفى صافى» نظر کنید که هست
ز هـــول روز قیـامت اسیــــر غصه و غم 

به مسلمیــن گرفـــتار در حجـاز و عراق
که از جفـــاى عــــدو روزشان بود مُظلم 

عنایـــتى بنمــایید و قـــاهرانه کنیـــــد
زکعبـــه و ز حـــرم، قطـع دست نامحرم 

زنید ریشــه صدامیــــان کافــــر کیـش
تمامشـــان بفـــرستید در دیـــار عــــدم 

درود مـا بــه رسـول و به اهل بیت رسول
که هسـت منــطق ما در مدیحــشان ابکم 

نصیب دشـــمن اسلام ضعف و سســتى باد
نصیب لشـــکر دیــن خـــدا ثبــات قـدم

شاعر:آیت الله صافی

برداشت :
زهى حرم که بــــود قبّـــه‌اش سـراج امم
زهى حرم که بر افلاک بـر زده است علَم 

شاعر:آیت الله صافی

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

چه چیزهایی تب را از بین می برد؟

عنه علیه‏السلام:المَحمومُ یُغسَلُ لَهُ السَّویقُ ثَلاثَ مَرّاتٍ ویُعطاهُ ؛ فَإِنَّهُ یَذهَبُ بِالحُمّى، ویُنَشِّفُ المِرارَ وَالبَلغَمَ، ویُقَوِّی السّاقَینِ .امام صادق علیه‏السلام :به تبدار ، سه بار

مطالعه فیش منبر

شفابخش دردهای شکمی چیست؟

الإمام الصادق علیه‏السلام:کُلُوا الکُمَّثرى؛ فَإِنَّهُ یَجلُو القَلبَ ، ویُسَکِّنُ أوجاعَ الجَوفِ بِإِذنِ‏اللّه‏ِ تَعالى .امام صادق علیه‏السلام :گلابى بخورید ، که به اذن خداوند متعال ،

مطالعه فیش منبر