موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
 ابوالفضل (ع) مؤمن  و کفار

 
دلم هوس کند از مدحت یکی سردار
دو دست عشق به مدحش کند ز طبع مهار
شمارم ازو صفاتش یگان یگان گویم
به عقل ناقص و فهم قصیر و طبع فتار
اگر چه منقبتش اظهر من ا لشمس است
نعات وی شده مشهور بین خرد و کبار
و لیک فیض وصافش چو بوی مشک و عبیر
زیاد گردد چندانکه می کنی تکرار
شهی که صولت حیدر ز جبهه ات ظاهر
نمود هیبت اژدر ز نعره ات اظهار
توئی که اسم تو مرسوم در حجاز و هوازن
توئی که نام تو معروف در بلاد و دیار
نهنگ بحر بلائی و ببر دشت غزائی
بطل کشی و مبارز فکن هژبر آثار
فراز نعره ات ار بگذرد ز دشت و جبل
فغان ز دیو و دد ید نوا ز کوه و مغار
توئی دلاور نا می سقی تشنه لبان
بروز طف حسین را بدی مشیر و مشار
ز بس وفا و کمالات و فضل مدغم توست
ترا بخواند ابواالفضل مؤمن  و کفار

شاعر:حاج ملا آقاجان زنجانی

برداشت :
 ابوالفضل (ع) مؤمن  و کفار

 
شاعر:حاج ملا آقاجان زنجانی

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.