موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
 
میراب آب
عشاق چون به درگه معشوق رو کنند
از آب دیدگان ، تن خود شستشو کنند
اول قدم ز جان و سرخویش بگذرند
وزخون دل تهیه غسل و وضو کنند
از تیغ دوست بر تنشان زخمی اررسد
آن زخم راز سوزن مژگان رفو کنند
هر تیر آبدار که آید زشست دوست
آن تیر را بسینه سوزان فرو کنند
قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق
در روز حشر رتبه او آرزو کنند
عباس نامدار که شاهان روزگار
از خاک کوی او طلب آبرو کنند
میراب آب بود لب تشنه جان سپرد
میخواست آب کوثرش اندر گلو کنند
بی دست رفت داد خدا دست خود به وی
آنان که منکرند بگو روبرو کنند
گر دست او نه دست خدائیست پس چرا
باب الحوائج اش همه جا گفتگو کنند
درگاه او چو قبله ارباب حاجت است
از شاه تاگدا همه روسوی او کنند

شاعر:جوهری

برداشت :
 
میراب آب
عشاق چون به درگه معشوق رو کنند
شاعر:جوهری

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

نظارت خداوند بر اعمال بندگان

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَهً لِأَیْمَانِکُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌخدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید! و برای اینکه نیکی

مطالعه فیش منبر