موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
مژده مژده مژده 
ماه مدنى آمد 

عباس على آ 
مژده مژده مژده 

آمد ثمر حیدر 
امید دل خواهر 

مژده مژده مژده 
عیدى همه امشب 

با خواهر او زینب 
فرزند دلبند شاه مردان است 

همسنگر سالار شهیدان است 
آمد آمد آمد 

دریاى حیا عباس 
دنیاى وفا عباس 

ام البنین را نور دیدگان است 
همسنگر سالار شهیدان است 

امشب امشب امشب 
خورشید لقا تابید 

شد محو رخش خورشید 
کى خورشید عالم چون او تابان است 

همسنگر سالار شهیدان است 
زهرا زهرا زهرا 

نور دو عینت آمد یار حسینت آمد 
کربلا ساقى لب تشنگان است 

همسنگر سالار شهیدان است 
مولا مولا مولا 

با عقده در گلو 
زد بوسه بدست او 

دستش گره گشاى انس و جان است 
همسنگر سالار شهیدان است 

عباس عباس عباس 
سردار سپاه دین 

قربانى راه دین 
عم کرام صاحب الزمان است

شاعر:مسعود جوهری

برداشت :
مژده مژده مژده 
ماه مدنى آمد 

شاعر:مسعود جوهری

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

باغ بهشت

به دیوار و در این بیت توحید بود این بارگاه خلد آذین  مزار حضرت معصومه اینجاست چو اینجا شد چراغ عشق روشن  بُوَد این درگه از ابواب

مطالعه فیش منبر

نگین قم

شهرها انگشترند و «قم» ، نگین تربت قم، قبله عشق و وفاست  مرقد معصومه «ع» چشم شهر ما دخترى از اهل بیت آفتاب  در حریمش مرغ دل

مطالعه فیش منبر