موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
ماه انورم عباس مهر خاورم عباس 
یار و یاورم عباس اى برادرم عباس 
اى معین و یاور من اى امیر لشکر من 
نازنین برادر من اى برادرم عباس 
حیف از این قد و قامت خوش بر آمده کامت 
چون برم دیگر نامت اى برادرم عباس 
کو دو دست و بازویت چیست زخم پهلویت 
حیف از این مه رویت اى برادرم عباس 
تشنه اند طفلانم کودکان ویلانم 
از غم تو نالانم اى برادرم عباس 
داغت اى جوان پیرم کرده وز جهان سیرم 
از غمت زمین گیرم اى برادرم عباس 
مانده ام ببین تنها در میان این اعدا 
اى غضنفر هیجا اى برادرم عباس 
دیه از چه نگشایى گفتگوى ننمایى 
خیمگه چرا نایى اى برادرم عباس 
سینه ام ز داغت خست پشتم از غمت بشکست 
چاره ام برفت از دست اى برادرم عباس 
جان من صفاى تو کو نور دیده اى تو کو 
غیرت وفاى تو کو اى برادرم عباس

شاعر:وفائی شوشتری

برداشت :
ماه انورم عباس مهر خاورم عباس 
یار و یاورم عباس اى برادرم عباس 
اى معین و یاور من اى امیر لشکر من 
شاعر:وفائی شوشتری

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

نگین قم

شهرها انگشترند و «قم» ، نگین تربت قم، قبله عشق و وفاست  مرقد معصومه «ع» چشم شهر ما دخترى از اهل بیت آفتاب  در حریمش مرغ دل

مطالعه فیش منبر

نور دیده زهرا

این بارگاه قدس که از عرش برتر است پاکیزه گوهر صدف عصمت بتول  والا تبار خواهر سلطان دین رضا عزّت نگر که حرمت طوف حریم او  جنّات

مطالعه فیش منبر

حریم امن

عروس کشور خورشید شهر ما، اینجاست خسته خوابگه اخترى که هر شب و روز  محیط علم وفقاهت، حریم آل رسول مزار چشم و چراغ دیار قم، که

مطالعه فیش منبر

باب بهشت

اگر درمانده اى در شش در محنت بیا اینجا اگر افتاده اى دور از حریم حضرت جانان  قدم نِه با ادب در آستان دختر موسى بیا و

مطالعه فیش منبر

اسوه عفاف

زهى حرم که بــــود قبّـــه‌اش سـراج امم زهى حرم که بر افلاک بـر زده است علَم  رواق آن به شــرافت نــمودِ بیـت و مقـام زمین

مطالعه فیش منبر