موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
مـیـلاد مسعـود اباالفضل جوان است 
هـنگام شـادی و سرور شیـعـیـانــسـت 

از دامـن ام البنین ماهی عیان است 
کز روی وی شرمنده مـاه آسـمـانست 

یـا فـاطـمه ام البنین زین تازه مولود 
روشـن دل و چـشم امیر مومـنانـست 

یـا فـاطـمـه ام الـبـنـین این ماه تابان 
سردار و سقای امیـر انس و جانـست 

عـبـاس تـو در یـاری فـرزنــد زهــرا 
اسـتـاده جـان بـرکـف غلام آستانـست 

عـبـاس تـو در کـربلا بـر یـاری دیـن 
در عرصه میدان چنان شیر ژیانـست 

گوید «حیاتی» در شب میلاد مسعود 
از بهر طبعم لؤلؤ‌ و مرجان روانـست

شاعر:حیاتی

برداشت :
مـیـلاد مسعـود اباالفضل جوان است 
هـنگام شـادی و سرور شیـعـیـانــسـت 

شاعر:حیاتی

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

طور حضور

این بارگه که خاک درش مُشکِ اذفر است بویش چو بوى خلد برین روح پرور است دارالشّفا و عـقده گشـــا و فـرح فزاست باب امان ز

مطالعه فیش منبر

عرش کبریا

این روضه صفیه حق، خـواهر رضا‌ست  یا خود اگر غلط نکنم ‌عرش‌ کبریاست  معصومه بنت موسى جعـفر که تربتش  بر دیده اعاظم و اعــــلام توتیـــاست

مطالعه فیش منبر

زینب امام رضا

 زینب امام رضا اى در لطف و عنایات رضازینب امّ المصیبات رضا  اى برادر تشنه دیدار تواى بهشت ارزانى زوّار تو  اى دو چشمت اشکبار

مطالعه فیش منبر

معصومه

آیتی از خداست معصومه  لطف بی انتهاست, معصومه  جلوه ای از جمال قرآنی  چهره ای حق نماست, معصومه  عطر باغ محمدی دارد  زاده مصطفی است,

مطالعه فیش منبر