موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
مـیـلاد مسعـود اباالفضل جوان است 
هـنگام شـادی و سرور شیـعـیـانــسـت 

از دامـن ام البنین ماهی عیان است 
کز روی وی شرمنده مـاه آسـمـانست 

یـا فـاطـمه ام البنین زین تازه مولود 
روشـن دل و چـشم امیر مومـنانـست 

یـا فـاطـمـه ام الـبـنـین این ماه تابان 
سردار و سقای امیـر انس و جانـست 

عـبـاس تـو در یـاری فـرزنــد زهــرا 
اسـتـاده جـان بـرکـف غلام آستانـست 

عـبـاس تـو در کـربلا بـر یـاری دیـن 
در عرصه میدان چنان شیر ژیانـست 

گوید «حیاتی» در شب میلاد مسعود 
از بهر طبعم لؤلؤ‌ و مرجان روانـست

شاعر:حیاتی

برداشت :
مـیـلاد مسعـود اباالفضل جوان است 
هـنگام شـادی و سرور شیـعـیـانــسـت 

شاعر:حیاتی

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

نور دیده زهرا

این بارگاه قدس که از عرش برتر است پاکیزه گوهر صدف عصمت بتول  والا تبار خواهر سلطان دین رضا عزّت نگر که حرمت طوف حریم او  جنّات

مطالعه فیش منبر

حریم امن

عروس کشور خورشید شهر ما، اینجاست خسته خوابگه اخترى که هر شب و روز  محیط علم وفقاهت، حریم آل رسول مزار چشم و چراغ دیار قم، که

مطالعه فیش منبر

باب بهشت

اگر درمانده اى در شش در محنت بیا اینجا اگر افتاده اى دور از حریم حضرت جانان  قدم نِه با ادب در آستان دختر موسى بیا و

مطالعه فیش منبر

اسوه عفاف

زهى حرم که بــــود قبّـــه‌اش سـراج امم زهى حرم که بر افلاک بـر زده است علَم  رواق آن به شــرافت نــمودِ بیـت و مقـام زمین

مطالعه فیش منبر