موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
جمال حق ز سر تاپاست عباس 
به یکتایى قسم ، یکتاست عباس (ع ) 

شب عشاق را تا صبح محشر 
چراغ روشن دلهاست عباس (ع ) 

خدا داند که از روز حوادث 
امام خویش را مى خواست عباس (ع ) 

اگر چه زاده ام البنین است 
ولیکن مادرش زهراست عباس (ع ) 

بنازم غیرت و عشق و وفا را 
از آن دم علقمه تنهاست عباس (ع ) 

که در دنیا بُوَدْ باب الحوائج 
شفیع عاصیان فرداست عباس (ع )

شاعر:حیدری

برداشت :
جمال حق ز سر تاپاست عباس 
به یکتایى قسم ، یکتاست عباس (ع ) 

شاعر:حیدری

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

طور حضور

این بارگه که خاک درش مُشکِ اذفر است بویش چو بوى خلد برین روح پرور است دارالشّفا و عـقده گشـــا و فـرح فزاست باب امان ز

مطالعه فیش منبر

عرش کبریا

این روضه صفیه حق، خـواهر رضا‌ست  یا خود اگر غلط نکنم ‌عرش‌ کبریاست  معصومه بنت موسى جعـفر که تربتش  بر دیده اعاظم و اعــــلام توتیـــاست

مطالعه فیش منبر

زینب امام رضا

 زینب امام رضا اى در لطف و عنایات رضازینب امّ المصیبات رضا  اى برادر تشنه دیدار تواى بهشت ارزانى زوّار تو  اى دو چشمت اشکبار

مطالعه فیش منبر