موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
دستى بدامانت زنم اى مهربان ابوالفضل 
از مرحمت لطفى نما بر شیعیان ابوالفضل 

ما عاشقان کربلائیم اى مه تابان 
جوئیم همه راهش ز تو با صد فغان ابوالفضل 

دست جدا شد از بدن در راه مقصد ایدوست 
آسان کنى هر کار سخت از دست جان ابوالفضل 

از چشمه فیضت بسى سیراب گشتند اى عجب 
ما هم بدین حسرت دمادم ناتوان ابوالفضل 

تا حق خدائى مى کند روشن چراغ دین است 
پروانه سان جمعى ز سوزش هر زمان ابوالفضل 

نام حسین و کربلا آتش زند بجانم 
سوزد اگر ریزم ز غم اشکى بجان ابوالفضل

شاعر:جوهری

برداشت :
دستى بدامانت زنم اى مهربان ابوالفضل 
از مرحمت لطفى نما بر شیعیان ابوالفضل 

شاعر:جوهری

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

زینب امام رضا

 زینب امام رضا اى در لطف و عنایات رضازینب امّ المصیبات رضا  اى برادر تشنه دیدار تواى بهشت ارزانى زوّار تو  اى دو چشمت اشکبار

مطالعه فیش منبر

معصومه

آیتی از خداست معصومه  لطف بی انتهاست, معصومه  جلوه ای از جمال قرآنی  چهره ای حق نماست, معصومه  عطر باغ محمدی دارد  زاده مصطفی است,

مطالعه فیش منبر

آفتاب قم

ای به قم آفتاب قلب جهان دخت موسی سلاله ی قرآن  عمه و دخت خواهر سه امام مادر کل عالم امکان  تو به چشم ائمه زهرایی بعد زهرا

مطالعه فیش منبر

دلدادگان حسینی

 دلدادگان حسینیندارد عاشقى عشق فراوانى که ما داریمندارد هیچکس لبهاى عطشانى که ما داریم  فداى آخرین لبخند ناز اصغرت گرددسرِ از تن جدا و جسم

مطالعه فیش منبر