موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
دستى بدامانت زنم اى مهربان ابوالفضل 
از مرحمت لطفى نما بر شیعیان ابوالفضل 

ما عاشقان کربلائیم اى مه تابان 
جوئیم همه راهش ز تو با صد فغان ابوالفضل 

دست جدا شد از بدن در راه مقصد ایدوست 
آسان کنى هر کار سخت از دست جان ابوالفضل 

از چشمه فیضت بسى سیراب گشتند اى عجب 
ما هم بدین حسرت دمادم ناتوان ابوالفضل 

تا حق خدائى مى کند روشن چراغ دین است 
پروانه سان جمعى ز سوزش هر زمان ابوالفضل 

نام حسین و کربلا آتش زند بجانم 
سوزد اگر ریزم ز غم اشکى بجان ابوالفضل

شاعر:جوهری

برداشت :
دستى بدامانت زنم اى مهربان ابوالفضل 
از مرحمت لطفى نما بر شیعیان ابوالفضل 

شاعر:جوهری

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

نور دیده زهرا

این بارگاه قدس که از عرش برتر است پاکیزه گوهر صدف عصمت بتول  والا تبار خواهر سلطان دین رضا عزّت نگر که حرمت طوف حریم او  جنّات

مطالعه فیش منبر

حریم امن

عروس کشور خورشید شهر ما، اینجاست خسته خوابگه اخترى که هر شب و روز  محیط علم وفقاهت، حریم آل رسول مزار چشم و چراغ دیار قم، که

مطالعه فیش منبر

باب بهشت

اگر درمانده اى در شش در محنت بیا اینجا اگر افتاده اى دور از حریم حضرت جانان  قدم نِه با ادب در آستان دختر موسى بیا و

مطالعه فیش منبر

اسوه عفاف

زهى حرم که بــــود قبّـــه‌اش سـراج امم زهى حرم که بر افلاک بـر زده است علَم  رواق آن به شــرافت نــمودِ بیـت و مقـام زمین

مطالعه فیش منبر