موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
دستى بدامانت زنم اى مهربان ابوالفضل 
از مرحمت لطفى نما بر شیعیان ابوالفضل 

ما عاشقان کربلائیم اى مه تابان 
جوئیم همه راهش ز تو با صد فغان ابوالفضل 

دست جدا شد از بدن در راه مقصد ایدوست 
آسان کنى هر کار سخت از دست جان ابوالفضل 

از چشمه فیضت بسى سیراب گشتند اى عجب 
ما هم بدین حسرت دمادم ناتوان ابوالفضل 

تا حق خدائى مى کند روشن چراغ دین است 
پروانه سان جمعى ز سوزش هر زمان ابوالفضل 

نام حسین و کربلا آتش زند بجانم 
سوزد اگر ریزم ز غم اشکى بجان ابوالفضل

شاعر:جوهری

برداشت :
دستى بدامانت زنم اى مهربان ابوالفضل 
از مرحمت لطفى نما بر شیعیان ابوالفضل 

شاعر:جوهری

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

باغ بهشت

به دیوار و در این بیت توحید بود این بارگاه خلد آذین  مزار حضرت معصومه اینجاست چو اینجا شد چراغ عشق روشن  بُوَد این درگه از ابواب

مطالعه فیش منبر