موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
آمد آن ماه که خوانند مه انجمنش 
جلوه گر نور خدا از رخ پرتو فکنش 

آیت صولت و مردانگى و شرم و وقار 
روشن از چهره تابنده و وجه حسنش 

ز جوانمردى و سقائى و پرچمدارى 
جامه اى دوخته خیاط ازل بر بدنش 

آنکه آثار حیا جلوه گر از هر نگهش 
وانکه الفاظ ادب تعبیه در هر سخنش 

میوه باغ ولایت به سخن لب چو گشود 
هم فلک گشت که تا بوسه زند بر دهنش 

کوکب صبح جوانیش نتابیده هنوز 
که شد از خار اجل چاک چو گل پیرهنش 

آنچنان تاخت به میدان شهادت که فلک 
آفرین گفت بر آن بازوى لشکر شکنش 

همچو پروانه دلباخته از شوق وصال 
آنچنان سوخت که شد بى خبر از خویشتنش 

خواست دستش که رسد زود بدامان وصال 
شد جدا زودتر از سایر اعضا ز تنش 

کوته از دامنت اى شاه مکن دست (رسا) 

شاعر:رسا

برداشت :
آمد آن ماه که خوانند مه انجمنش 
جلوه گر نور خدا از رخ پرتو فکنش 

شاعر:رسا

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

طور حضور

این بارگه که خاک درش مُشکِ اذفر است بویش چو بوى خلد برین روح پرور است دارالشّفا و عـقده گشـــا و فـرح فزاست باب امان ز

مطالعه فیش منبر

عرش کبریا

این روضه صفیه حق، خـواهر رضا‌ست  یا خود اگر غلط نکنم ‌عرش‌ کبریاست  معصومه بنت موسى جعـفر که تربتش  بر دیده اعاظم و اعــــلام توتیـــاست

مطالعه فیش منبر

زینب امام رضا

 زینب امام رضا اى در لطف و عنایات رضازینب امّ المصیبات رضا  اى برادر تشنه دیدار تواى بهشت ارزانى زوّار تو  اى دو چشمت اشکبار

مطالعه فیش منبر

معصومه

آیتی از خداست معصومه  لطف بی انتهاست, معصومه  جلوه ای از جمال قرآنی  چهره ای حق نماست, معصومه  عطر باغ محمدی دارد  زاده مصطفی است,

مطالعه فیش منبر