موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
آمد آن ماه که خوانند مه انجمنش 
جلوه گر نور خدا از رخ پرتو فکنش 

آیت صولت و مردانگى و شرم و وقار 
روشن از چهره تابنده و وجه حسنش 

ز جوانمردى و سقائى و پرچمدارى 
جامه اى دوخته خیاط ازل بر بدنش 

آنکه آثار حیا جلوه گر از هر نگهش 
وانکه الفاظ ادب تعبیه در هر سخنش 

میوه باغ ولایت به سخن لب چو گشود 
هم فلک گشت که تا بوسه زند بر دهنش 

کوکب صبح جوانیش نتابیده هنوز 
که شد از خار اجل چاک چو گل پیرهنش 

آنچنان تاخت به میدان شهادت که فلک 
آفرین گفت بر آن بازوى لشکر شکنش 

همچو پروانه دلباخته از شوق وصال 
آنچنان سوخت که شد بى خبر از خویشتنش 

خواست دستش که رسد زود بدامان وصال 
شد جدا زودتر از سایر اعضا ز تنش 

کوته از دامنت اى شاه مکن دست (رسا) 

شاعر:رسا

برداشت :
آمد آن ماه که خوانند مه انجمنش 
جلوه گر نور خدا از رخ پرتو فکنش 

شاعر:رسا

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

نور دیده زهرا

این بارگاه قدس که از عرش برتر است پاکیزه گوهر صدف عصمت بتول  والا تبار خواهر سلطان دین رضا عزّت نگر که حرمت طوف حریم او  جنّات

مطالعه فیش منبر

حریم امن

عروس کشور خورشید شهر ما، اینجاست خسته خوابگه اخترى که هر شب و روز  محیط علم وفقاهت، حریم آل رسول مزار چشم و چراغ دیار قم، که

مطالعه فیش منبر

باب بهشت

اگر درمانده اى در شش در محنت بیا اینجا اگر افتاده اى دور از حریم حضرت جانان  قدم نِه با ادب در آستان دختر موسى بیا و

مطالعه فیش منبر

اسوه عفاف

زهى حرم که بــــود قبّـــه‌اش سـراج امم زهى حرم که بر افلاک بـر زده است علَم  رواق آن به شــرافت نــمودِ بیـت و مقـام زمین

مطالعه فیش منبر