موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
دلم هوس کند از مدحت یکی سردار 
دو دست عشق به مدحش کند ز طبع مهار 
شمارم ازو صفاتش یگان یگان گویم 
به عقل ناقص و فهم قصیر و طبع فتار 
اگر چه منقبتش ا ظهر من ا لشمس است 
نعات وی شده مشهور بین خرد و کبار 
و لیک فیض وصافش چو بوی مشک و عبیر 
زیاد گردد چندانکه می کنی تکرار 
شهی که صولت حیدر ز جبهه ات ظاهر 
نمود هیبت اژدر ز نعره ات اظهار 
توئی که اسم تو مرسوم در حجاز و هوازن 
توئی که نام تو معروف در بلاد و دیار 
نهنگ بحر بلائی و ببر دشت غزائی 
بطل کشی و مبارز فکن هژبر آثار 
دم مصاف یلان از نشست و شصت تو 
گراز وش تنه بر هم زند دود بقطار 
فراز نعره ات ار بگذرد ز دشت و جبل 
فغان ز دیو و دد ید نوا ز کوه و مغار 
توئی دلاور نا می سقی تشنه لبان 
بروز طف حسین را بدی مشیر و مشار 
ز بس وفا و کمالات و فضل مدغم توست 
ترا بخواند ابواالفضل مؤمن و کفار 

شاعر:حاج ملا اقاجان زنجانی

برداشت :
دلم هوس کند از مدحت یکی سردار 
دو دست عشق به مدحش کند ز طبع مهار 
شمارم ازو صفاتش یگان یگان گویم 
شاعر:حاج ملا اقاجان زنجانی

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

طور حضور

این بارگه که خاک درش مُشکِ اذفر است بویش چو بوى خلد برین روح پرور است دارالشّفا و عـقده گشـــا و فـرح فزاست باب امان ز

مطالعه فیش منبر

عرش کبریا

این روضه صفیه حق، خـواهر رضا‌ست  یا خود اگر غلط نکنم ‌عرش‌ کبریاست  معصومه بنت موسى جعـفر که تربتش  بر دیده اعاظم و اعــــلام توتیـــاست

مطالعه فیش منبر

زینب امام رضا

 زینب امام رضا اى در لطف و عنایات رضازینب امّ المصیبات رضا  اى برادر تشنه دیدار تواى بهشت ارزانى زوّار تو  اى دو چشمت اشکبار

مطالعه فیش منبر