موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
دلم هوس کند از مدحت یکی سردار 
دو دست عشق به مدحش کند ز طبع مهار 
شمارم ازو صفاتش یگان یگان گویم 
به عقل ناقص و فهم قصیر و طبع فتار 
اگر چه منقبتش ا ظهر من ا لشمس است 
نعات وی شده مشهور بین خرد و کبار 
و لیک فیض وصافش چو بوی مشک و عبیر 
زیاد گردد چندانکه می کنی تکرار 
شهی که صولت حیدر ز جبهه ات ظاهر 
نمود هیبت اژدر ز نعره ات اظهار 
توئی که اسم تو مرسوم در حجاز و هوازن 
توئی که نام تو معروف در بلاد و دیار 
نهنگ بحر بلائی و ببر دشت غزائی 
بطل کشی و مبارز فکن هژبر آثار 
دم مصاف یلان از نشست و شصت تو 
گراز وش تنه بر هم زند دود بقطار 
فراز نعره ات ار بگذرد ز دشت و جبل 
فغان ز دیو و دد ید نوا ز کوه و مغار 
توئی دلاور نا می سقی تشنه لبان 
بروز طف حسین را بدی مشیر و مشار 
ز بس وفا و کمالات و فضل مدغم توست 
ترا بخواند ابواالفضل مؤمن و کفار 

شاعر:حاج ملا اقاجان زنجانی

برداشت :
دلم هوس کند از مدحت یکی سردار 
دو دست عشق به مدحش کند ز طبع مهار 
شمارم ازو صفاتش یگان یگان گویم 
شاعر:حاج ملا اقاجان زنجانی

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

نگین قم

شهرها انگشترند و «قم» ، نگین تربت قم، قبله عشق و وفاست  مرقد معصومه «ع» چشم شهر ما دخترى از اهل بیت آفتاب  در حریمش مرغ دل

مطالعه فیش منبر

نور دیده زهرا

این بارگاه قدس که از عرش برتر است پاکیزه گوهر صدف عصمت بتول  والا تبار خواهر سلطان دین رضا عزّت نگر که حرمت طوف حریم او  جنّات

مطالعه فیش منبر

حریم امن

عروس کشور خورشید شهر ما، اینجاست خسته خوابگه اخترى که هر شب و روز  محیط علم وفقاهت، حریم آل رسول مزار چشم و چراغ دیار قم، که

مطالعه فیش منبر

باب بهشت

اگر درمانده اى در شش در محنت بیا اینجا اگر افتاده اى دور از حریم حضرت جانان  قدم نِه با ادب در آستان دختر موسى بیا و

مطالعه فیش منبر

اسوه عفاف

زهى حرم که بــــود قبّـــه‌اش سـراج امم زهى حرم که بر افلاک بـر زده است علَم  رواق آن به شــرافت نــمودِ بیـت و مقـام زمین

مطالعه فیش منبر