موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
دلم هوس کند از مدحت یکی سردار 
دو دست عشق به مدحش کند ز طبع مهار 
شمارم ازو صفاتش یگان یگان گویم 
به عقل ناقص و فهم قصیر و طبع فتار 
اگر چه منقبتش ا ظهر من ا لشمس است 
نعات وی شده مشهور بین خرد و کبار 
و لیک فیض وصافش چو بوی مشک و عبیر 
زیاد گردد چندانکه می کنی تکرار 
شهی که صولت حیدر ز جبهه ات ظاهر 
نمود هیبت اژدر ز نعره ات اظهار 
توئی که اسم تو مرسوم در حجاز و هوازن 
توئی که نام تو معروف در بلاد و دیار 
نهنگ بحر بلائی و ببر دشت غزائی 
بطل کشی و مبارز فکن هژبر آثار 
دم مصاف یلان از نشست و شصت تو 
گراز وش تنه بر هم زند دود بقطار 
فراز نعره ات ار بگذرد ز دشت و جبل 
فغان ز دیو و دد ید نوا ز کوه و مغار 
توئی دلاور نا می سقی تشنه لبان 
بروز طف حسین را بدی مشیر و مشار 
ز بس وفا و کمالات و فضل مدغم توست 
ترا بخواند ابواالفضل مؤمن و کفار 

شاعر:حاج ملا اقاجان زنجانی

برداشت :
دلم هوس کند از مدحت یکی سردار 
دو دست عشق به مدحش کند ز طبع مهار 
شمارم ازو صفاتش یگان یگان گویم 
شاعر:حاج ملا اقاجان زنجانی

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.