موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
باز از میخانه ، دل بویی شنید 
گوشش از مستان هیاهویی شنید 
دوستان را رفت ذکر از دوستان 
پیل را یاد آمد از هندوستان 
ای صبا ای عندلیب کوی عشق 
ای تو طوطی ّ حقیقت گوی عشق 
ای همای سدره و طوبی نشین 
ای بساط قرب را ، روح الامین 
ای به فرق عارفان کرده گذار 
ای به چشم پاک بینان رهسپار 
رو به سوی کوی اصحاب کریم 
باش طایف اندر آم والا حریم 
درگشودندت گر اخوان از صفا 
راه اگر جستی در آن دارالصـّفا 
شو در آن دارالصـّـفا، رطب اللـّسان 
همطریقان را سلام از ما رسان 
خاصه آن بزم محبان را، حبیب 
گلشن اهل صفا را ، عندلیب 
اصفهان را، عندلیب گلشن اوست 
در اخوّت گشته مخصوص من اوست 
گوی ای جنت به جستجویتان 
تشنه لب کوثر به خاک کویتان 
دستی این دست ز کار افتاده را 
همـّـتی این یار بار افتاده را 
تا که بر منزل رساند بار را 
پر کند گنجینه الاسرار را 
شوری اندر زمره ی ناس آورد 
در میان ، ذکری ز عباس آورد 
نیست صاحب همتی در نشأتین 
همقدم عباس را ، بعد از حسین 
در هـــــواداری آن شـــــــاه الســــــت 
جمله را یک دست بود او را دو دست

شاعر:عمان سامانی

برداشت :
باز از میخانه ، دل بویی شنید 
گوشش از مستان هیاهویی شنید 
دوستان را رفت ذکر از دوستان 
شاعر:عمان سامانی

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

طور حضور

این بارگه که خاک درش مُشکِ اذفر است بویش چو بوى خلد برین روح پرور است دارالشّفا و عـقده گشـــا و فـرح فزاست باب امان ز

مطالعه فیش منبر

عرش کبریا

این روضه صفیه حق، خـواهر رضا‌ست  یا خود اگر غلط نکنم ‌عرش‌ کبریاست  معصومه بنت موسى جعـفر که تربتش  بر دیده اعاظم و اعــــلام توتیـــاست

مطالعه فیش منبر

زینب امام رضا

 زینب امام رضا اى در لطف و عنایات رضازینب امّ المصیبات رضا  اى برادر تشنه دیدار تواى بهشت ارزانى زوّار تو  اى دو چشمت اشکبار

مطالعه فیش منبر

معصومه

آیتی از خداست معصومه  لطف بی انتهاست, معصومه  جلوه ای از جمال قرآنی  چهره ای حق نماست, معصومه  عطر باغ محمدی دارد  زاده مصطفی است,

مطالعه فیش منبر