موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
باز از میخانه ، دل بویی شنید 
گوشش از مستان هیاهویی شنید 
دوستان را رفت ذکر از دوستان 
پیل را یاد آمد از هندوستان 
ای صبا ای عندلیب کوی عشق 
ای تو طوطی ّ حقیقت گوی عشق 
ای همای سدره و طوبی نشین 
ای بساط قرب را ، روح الامین 
ای به فرق عارفان کرده گذار 
ای به چشم پاک بینان رهسپار 
رو به سوی کوی اصحاب کریم 
باش طایف اندر آم والا حریم 
درگشودندت گر اخوان از صفا 
راه اگر جستی در آن دارالصـّفا 
شو در آن دارالصـّـفا، رطب اللـّسان 
همطریقان را سلام از ما رسان 
خاصه آن بزم محبان را، حبیب 
گلشن اهل صفا را ، عندلیب 
اصفهان را، عندلیب گلشن اوست 
در اخوّت گشته مخصوص من اوست 
گوی ای جنت به جستجویتان 
تشنه لب کوثر به خاک کویتان 
دستی این دست ز کار افتاده را 
همـّـتی این یار بار افتاده را 
تا که بر منزل رساند بار را 
پر کند گنجینه الاسرار را 
شوری اندر زمره ی ناس آورد 
در میان ، ذکری ز عباس آورد 
نیست صاحب همتی در نشأتین 
همقدم عباس را ، بعد از حسین 
در هـــــواداری آن شـــــــاه الســــــت 
جمله را یک دست بود او را دو دست

شاعر:عمان سامانی

برداشت :
باز از میخانه ، دل بویی شنید 
گوشش از مستان هیاهویی شنید 
دوستان را رفت ذکر از دوستان 
شاعر:عمان سامانی

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

نور دیده زهرا

این بارگاه قدس که از عرش برتر است پاکیزه گوهر صدف عصمت بتول  والا تبار خواهر سلطان دین رضا عزّت نگر که حرمت طوف حریم او  جنّات

مطالعه فیش منبر

حریم امن

عروس کشور خورشید شهر ما، اینجاست خسته خوابگه اخترى که هر شب و روز  محیط علم وفقاهت، حریم آل رسول مزار چشم و چراغ دیار قم، که

مطالعه فیش منبر

باب بهشت

اگر درمانده اى در شش در محنت بیا اینجا اگر افتاده اى دور از حریم حضرت جانان  قدم نِه با ادب در آستان دختر موسى بیا و

مطالعه فیش منبر

اسوه عفاف

زهى حرم که بــــود قبّـــه‌اش سـراج امم زهى حرم که بر افلاک بـر زده است علَم  رواق آن به شــرافت نــمودِ بیـت و مقـام زمین

مطالعه فیش منبر