موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
جانم بفدای تو، ای ماه بنی هاشم 
قربان وفای تو، ای ماه بنی هاشم 

ای عبد مطیع حق، حق داده تو را رونق 
این است جزای تو، ای ماه بنی هاشم 

تو ساقی عطشانی، سقّای یتیمانی 
رحمت بصفای تو، ای ماه بنی هاشم 

تو اصل مناجاتی، تو قبلۀ حاجاتی 
چشمم به عطای تو، ای ماه بنی هاشم 

ای نور هدی عبّاس، شمع شهدا عبّاس 
سوزم بعزای تو، ای ماه بنی هاشم 

هرگزنشود نومید، هر کس بتو روی آرد 
نازم بسخای تو، ای ماه بنی هاشم 

ای آب بقا عبّاس، خورشید لقا عبّاس 
مشتاق لقای تو، ای ماه بنی هاشم 

چون نیست مرا توفیق، تا دست تو را بوسم 
بوسم کف پای تو، ای ماه بنی هاشم 

در موقف رستاخیز زهرا به تو می نازد 
این فخر برای تو، ای ماه بنی هاشم

شاعر:شهربانو نوحی

برداشت :
جانم بفدای تو، ای ماه بنی هاشم 
قربان وفای تو، ای ماه بنی هاشم 

شاعر:شهربانو نوحی

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

طور حضور

این بارگه که خاک درش مُشکِ اذفر است بویش چو بوى خلد برین روح پرور است دارالشّفا و عـقده گشـــا و فـرح فزاست باب امان ز

مطالعه فیش منبر

عرش کبریا

این روضه صفیه حق، خـواهر رضا‌ست  یا خود اگر غلط نکنم ‌عرش‌ کبریاست  معصومه بنت موسى جعـفر که تربتش  بر دیده اعاظم و اعــــلام توتیـــاست

مطالعه فیش منبر

زینب امام رضا

 زینب امام رضا اى در لطف و عنایات رضازینب امّ المصیبات رضا  اى برادر تشنه دیدار تواى بهشت ارزانى زوّار تو  اى دو چشمت اشکبار

مطالعه فیش منبر

معصومه

آیتی از خداست معصومه  لطف بی انتهاست, معصومه  جلوه ای از جمال قرآنی  چهره ای حق نماست, معصومه  عطر باغ محمدی دارد  زاده مصطفی است,

مطالعه فیش منبر