موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
جانم بفدای تو، ای ماه بنی هاشم 
قربان وفای تو، ای ماه بنی هاشم 

ای عبد مطیع حق، حق داده تو را رونق 
این است جزای تو، ای ماه بنی هاشم 

تو ساقی عطشانی، سقّای یتیمانی 
رحمت بصفای تو، ای ماه بنی هاشم 

تو اصل مناجاتی، تو قبلۀ حاجاتی 
چشمم به عطای تو، ای ماه بنی هاشم 

ای نور هدی عبّاس، شمع شهدا عبّاس 
سوزم بعزای تو، ای ماه بنی هاشم 

هرگزنشود نومید، هر کس بتو روی آرد 
نازم بسخای تو، ای ماه بنی هاشم 

ای آب بقا عبّاس، خورشید لقا عبّاس 
مشتاق لقای تو، ای ماه بنی هاشم 

چون نیست مرا توفیق، تا دست تو را بوسم 
بوسم کف پای تو، ای ماه بنی هاشم 

در موقف رستاخیز زهرا به تو می نازد 
این فخر برای تو، ای ماه بنی هاشم

شاعر:شهربانو نوحی

برداشت :
جانم بفدای تو، ای ماه بنی هاشم 
قربان وفای تو، ای ماه بنی هاشم 

شاعر:شهربانو نوحی

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

نور دیده زهرا

این بارگاه قدس که از عرش برتر است پاکیزه گوهر صدف عصمت بتول  والا تبار خواهر سلطان دین رضا عزّت نگر که حرمت طوف حریم او  جنّات

مطالعه فیش منبر

حریم امن

عروس کشور خورشید شهر ما، اینجاست خسته خوابگه اخترى که هر شب و روز  محیط علم وفقاهت، حریم آل رسول مزار چشم و چراغ دیار قم، که

مطالعه فیش منبر

باب بهشت

اگر درمانده اى در شش در محنت بیا اینجا اگر افتاده اى دور از حریم حضرت جانان  قدم نِه با ادب در آستان دختر موسى بیا و

مطالعه فیش منبر

اسوه عفاف

زهى حرم که بــــود قبّـــه‌اش سـراج امم زهى حرم که بر افلاک بـر زده است علَم  رواق آن به شــرافت نــمودِ بیـت و مقـام زمین

مطالعه فیش منبر