موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
جانم بفدای تو، ای ماه بنی هاشم 
قربان وفای تو، ای ماه بنی هاشم 

ای عبد مطیع حق، حق داده تو را رونق 
این است جزای تو، ای ماه بنی هاشم 

تو ساقی عطشانی، سقّای یتیمانی 
رحمت بصفای تو، ای ماه بنی هاشم 

تو اصل مناجاتی، تو قبلۀ حاجاتی 
چشمم به عطای تو، ای ماه بنی هاشم 

ای نور هدی عبّاس، شمع شهدا عبّاس 
سوزم بعزای تو، ای ماه بنی هاشم 

هرگزنشود نومید، هر کس بتو روی آرد 
نازم بسخای تو، ای ماه بنی هاشم 

ای آب بقا عبّاس، خورشید لقا عبّاس 
مشتاق لقای تو، ای ماه بنی هاشم 

چون نیست مرا توفیق، تا دست تو را بوسم 
بوسم کف پای تو، ای ماه بنی هاشم 

در موقف رستاخیز زهرا به تو می نازد 
این فخر برای تو، ای ماه بنی هاشم

شاعر:شهربانو نوحی

برداشت :
جانم بفدای تو، ای ماه بنی هاشم 
قربان وفای تو، ای ماه بنی هاشم 

شاعر:شهربانو نوحی

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.