موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
ای خداوند ادب، بنده ی عشق 
کشته مهر و وفا، زنده عشق 

ادب و عشق و وفا، مرهونت 
همت و جود و سخا، مدیونت 

شرف و غیرت و مهر و احساس 
جاودانی زتو باشد- عباس (ع) 

پیش سرو قدت، از خجلت خویش 
سرو افراخته قد- سر در پیش 

نخل جودی تو و- احسان، ثمرت 
صد چو حاتم- چو گدایان به درت 

پسر شیر دل شیر خدای 
شاه بیت غزل عشق و وفای 

سرمه ی چشم ملک، خاک رهت 
مشتری، مهر- به چهر چو مهت 

بسکه ماه رخ تو دل می برد 
دل زدیوانه و عاقل می برد 

عاشقان ریزه خور خوان تواند 
جمله طفلان دبستان تواند 

عقل- مبهوت وفاداری تست 
عشق، حیران فداکاری تست 

مشعل عشق، تو افروخته ای 
شمع را سوختن آموخته ای 

جز تو ای باخته سر در ره عشق 
کیست؟ استاد به دانشگه عشق 

گر چه خود مایه فخر بشرست 
علی از چون تو پسر مفتخر ست 

فاطمه، کش ز خدا باد سلام 
در صف حشر چو بگذارد گام 

همرهش- دست تو را می آرد 
تا که بار گنهان بردارد 

ای دل خلق خدا پا بستت 
بوسه زن، دست خدا بر دستت 

ما همه دست به دامان توایم 
میزبان غم و مهمان توایم

شاعر:حاج علی انسانی

برداشت :
ای خداوند ادب، بنده ی عشق 
کشته مهر و وفا، زنده عشق 

شاعر:حاج علی انسانی

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

نور دیده زهرا

این بارگاه قدس که از عرش برتر است پاکیزه گوهر صدف عصمت بتول  والا تبار خواهر سلطان دین رضا عزّت نگر که حرمت طوف حریم او  جنّات

مطالعه فیش منبر

حریم امن

عروس کشور خورشید شهر ما، اینجاست خسته خوابگه اخترى که هر شب و روز  محیط علم وفقاهت، حریم آل رسول مزار چشم و چراغ دیار قم، که

مطالعه فیش منبر

باب بهشت

اگر درمانده اى در شش در محنت بیا اینجا اگر افتاده اى دور از حریم حضرت جانان  قدم نِه با ادب در آستان دختر موسى بیا و

مطالعه فیش منبر

اسوه عفاف

زهى حرم که بــــود قبّـــه‌اش سـراج امم زهى حرم که بر افلاک بـر زده است علَم  رواق آن به شــرافت نــمودِ بیـت و مقـام زمین

مطالعه فیش منبر