موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
دل آسمان خون چکان شد از این غم
زمین یک سر آتش فشان شد از این غم

نه فرصت که پیراهن تو ببویم
نه مرهم که بر دل گذارم

نه مهلت که در ماتم تو بمویم
نه رخصت که شیون برآرم

ببین پشت سر مانده برجا ، خیمه ها همه خاکستر و خون
ببین پیش رو مانده تنها ، کاروان اسیران محزون

مران کاروان یک دم بمان ، دیگر مزن زنگ عزا را
که گم کرده ام در دشت غم آیینه خون خدا را

شاعر:اصفهانی

برداشت :
دل آسمان خون چکان شد از این غم
زمین یک سر آتش فشان شد از این غم

شاعر:اصفهانی

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

باغ بهشت

به دیوار و در این بیت توحید بود این بارگاه خلد آذین  مزار حضرت معصومه اینجاست چو اینجا شد چراغ عشق روشن  بُوَد این درگه از ابواب

مطالعه فیش منبر