موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
به یاد کربلا افتاده ام باز

عنان طاقت از کف داده ام باز

به من ماهی نشان دادند آنجا

که تا امروز مستم از تماشا

دلم پر می زند هرشب به بامش

سلامم می کند دارالسلامش

دل عاشق ز معشوقش جدا نیست

برایم هیچ جایی کربلا نیست

چه میفهمید از حال دل من

شنیدن کی بود مانند دیدن

من مجنون جز این لیلا ندارم

خدایا تاب تا فردا ندارم

سر عاشق نوازی داشت یارم

دو روزی پرده را برداشت یارم

قرق کرد او حرم را تا بمانم

کنار تربتش شعری بخوانم

نشانم داد مزد نوکری چیست

خریدار دل شیدای من کیست

تهیدستم ولی گنجینه دارم

حسین تازه ای در سینه دارم

شاعر:محمد فخار زاده

برداشت :
به یاد کربلا افتاده ام باز

عنان طاقت از کف داده ام باز
شاعر:محمد فخار زاده

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

طور حضور

این بارگه که خاک درش مُشکِ اذفر است بویش چو بوى خلد برین روح پرور است دارالشّفا و عـقده گشـــا و فـرح فزاست باب امان ز

مطالعه فیش منبر

عرش کبریا

این روضه صفیه حق، خـواهر رضا‌ست  یا خود اگر غلط نکنم ‌عرش‌ کبریاست  معصومه بنت موسى جعـفر که تربتش  بر دیده اعاظم و اعــــلام توتیـــاست

مطالعه فیش منبر

زینب امام رضا

 زینب امام رضا اى در لطف و عنایات رضازینب امّ المصیبات رضا  اى برادر تشنه دیدار تواى بهشت ارزانى زوّار تو  اى دو چشمت اشکبار

مطالعه فیش منبر

معصومه

آیتی از خداست معصومه  لطف بی انتهاست, معصومه  جلوه ای از جمال قرآنی  چهره ای حق نماست, معصومه  عطر باغ محمدی دارد  زاده مصطفی است,

مطالعه فیش منبر