موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
به یاد کربلا افتاده ام باز

عنان طاقت از کف داده ام باز

به من ماهی نشان دادند آنجا

که تا امروز مستم از تماشا

دلم پر می زند هرشب به بامش

سلامم می کند دارالسلامش

دل عاشق ز معشوقش جدا نیست

برایم هیچ جایی کربلا نیست

چه میفهمید از حال دل من

شنیدن کی بود مانند دیدن

من مجنون جز این لیلا ندارم

خدایا تاب تا فردا ندارم

سر عاشق نوازی داشت یارم

دو روزی پرده را برداشت یارم

قرق کرد او حرم را تا بمانم

کنار تربتش شعری بخوانم

نشانم داد مزد نوکری چیست

خریدار دل شیدای من کیست

تهیدستم ولی گنجینه دارم

حسین تازه ای در سینه دارم

شاعر:محمد فخار زاده

برداشت :
به یاد کربلا افتاده ام باز

عنان طاقت از کف داده ام باز
شاعر:محمد فخار زاده

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

نور دیده زهرا

این بارگاه قدس که از عرش برتر است پاکیزه گوهر صدف عصمت بتول  والا تبار خواهر سلطان دین رضا عزّت نگر که حرمت طوف حریم او  جنّات

مطالعه فیش منبر

حریم امن

عروس کشور خورشید شهر ما، اینجاست خسته خوابگه اخترى که هر شب و روز  محیط علم وفقاهت، حریم آل رسول مزار چشم و چراغ دیار قم، که

مطالعه فیش منبر

باب بهشت

اگر درمانده اى در شش در محنت بیا اینجا اگر افتاده اى دور از حریم حضرت جانان  قدم نِه با ادب در آستان دختر موسى بیا و

مطالعه فیش منبر

اسوه عفاف

زهى حرم که بــــود قبّـــه‌اش سـراج امم زهى حرم که بر افلاک بـر زده است علَم  رواق آن به شــرافت نــمودِ بیـت و مقـام زمین

مطالعه فیش منبر