موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
بملتی که مرامش بود مرام حسین 

من احترام گذارم باحترام حسین 

از آنجهت شده دیوان کربلا دل ما 

که افتتاح شده از ازل بنام حسین 

هنوز یاد کند قلب عالم امکان 

ز ذوالجناح که آمد سوی خیام حسین 

هنوز تشنه بگرید چه آب می نوشد 

هنوز می شنود گوش و دل پیام حسین 

بباغ سروخرامان بخاک و خون میریخت 

فتاده چون بزمین سرو خوشخرام حسین 

نه چون حسین کسی سجده کرده در عالم 

نه کس قیام نموده است چون قیام حسین 

امید هست نگارنده را که در محشر 

خداش بنده خود داند و غلام حسین

شاعر:سرگرد نگارنده

برداشت :
بملتی که مرامش بود مرام حسین 

من احترام گذارم باحترام حسین 
شاعر:سرگرد نگارنده

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.