موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
سوره خاکى
نبى به بوى بهشتى تو ارادت داشت
على به جلوه هر روزه تو عادت داشت

 کدام نور ز مصراع بیت تو جوشید
که شعله هم به در خانه‏ات ارادت داشت

 براى خاطر حیدر به تازیانه نشست
کدام دست چنان دست تو عبادت داشت؟

 براى ضربه دیگر به دیدنت آمد
که گفته دشمن تو نیّت عیادت داشت؟

 پس از تو اى گل نشکفته پرپر این بلبل
ز شام تا به سحر ناله‏ها به یادت داشت

 قسم به سوره خاکى چادرت بانو
به درک قدر تو باید فقط سعادت داشت
 

شاعر:رضا جعفری

برداشت :
سوره خاکى
نبى به بوى بهشتى تو ارادت داشت
على به جلوه هر روزه تو عادت داشت
شاعر:رضا جعفری

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

همکاری

همینکه رسول اکرم و اصحاب و یاران از مرکبها فرود آمدند و بارها را بر زمین نهادند، تصمیم جمعیت بر این شد که برای غذا

مطالعه فیش منبر

طلب از خدا

به گذشته پرمشقت خویش می اندیشید، به یادش می افتاد که چه روزهای تلخ و پرمرارتی را پشت سرگذاشته ، روزهایی که حتی قادر نبود

مطالعه فیش منبر