موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
سوره خاکى
نبى به بوى بهشتى تو ارادت داشت
على به جلوه هر روزه تو عادت داشت

 کدام نور ز مصراع بیت تو جوشید
که شعله هم به در خانه‏ات ارادت داشت

 براى خاطر حیدر به تازیانه نشست
کدام دست چنان دست تو عبادت داشت؟

 براى ضربه دیگر به دیدنت آمد
که گفته دشمن تو نیّت عیادت داشت؟

 پس از تو اى گل نشکفته پرپر این بلبل
ز شام تا به سحر ناله‏ها به یادت داشت

 قسم به سوره خاکى چادرت بانو
به درک قدر تو باید فقط سعادت داشت
 

شاعر:رضا جعفری

برداشت :
سوره خاکى
نبى به بوى بهشتى تو ارادت داشت
على به جلوه هر روزه تو عادت داشت
شاعر:رضا جعفری

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

طور حضور

این بارگه که خاک درش مُشکِ اذفر است بویش چو بوى خلد برین روح پرور است دارالشّفا و عـقده گشـــا و فـرح فزاست باب امان ز

مطالعه فیش منبر

عرش کبریا

این روضه صفیه حق، خـواهر رضا‌ست  یا خود اگر غلط نکنم ‌عرش‌ کبریاست  معصومه بنت موسى جعـفر که تربتش  بر دیده اعاظم و اعــــلام توتیـــاست

مطالعه فیش منبر

زینب امام رضا

 زینب امام رضا اى در لطف و عنایات رضازینب امّ المصیبات رضا  اى برادر تشنه دیدار تواى بهشت ارزانى زوّار تو  اى دو چشمت اشکبار

مطالعه فیش منبر

معصومه

آیتی از خداست معصومه  لطف بی انتهاست, معصومه  جلوه ای از جمال قرآنی  چهره ای حق نماست, معصومه  عطر باغ محمدی دارد  زاده مصطفی است,

مطالعه فیش منبر