موضوع :
مخاطب :
مناسبت :
نوع مطلب :
منبع : اینترنت
منبع کامل: خزائن / منبع : سایت لبیک
سوره خاکى
نبى به بوى بهشتى تو ارادت داشت
على به جلوه هر روزه تو عادت داشت

 کدام نور ز مصراع بیت تو جوشید
که شعله هم به در خانه‏ات ارادت داشت

 براى خاطر حیدر به تازیانه نشست
کدام دست چنان دست تو عبادت داشت؟

 براى ضربه دیگر به دیدنت آمد
که گفته دشمن تو نیّت عیادت داشت؟

 پس از تو اى گل نشکفته پرپر این بلبل
ز شام تا به سحر ناله‏ها به یادت داشت

 قسم به سوره خاکى چادرت بانو
به درک قدر تو باید فقط سعادت داشت
 

شاعر:رضا جعفری

برداشت :
سوره خاکى
نبى به بوى بهشتى تو ارادت داشت
على به جلوه هر روزه تو عادت داشت
شاعر:رضا جعفری

فعلا قابلیت ارسال برداشت برای فیش ها از طرف کاربران عزیز فیش یار به صورت موقتی برداشته شده است.

نگین قم

شهرها انگشترند و «قم» ، نگین تربت قم، قبله عشق و وفاست  مرقد معصومه «ع» چشم شهر ما دخترى از اهل بیت آفتاب  در حریمش مرغ دل

مطالعه فیش منبر

نور دیده زهرا

این بارگاه قدس که از عرش برتر است پاکیزه گوهر صدف عصمت بتول  والا تبار خواهر سلطان دین رضا عزّت نگر که حرمت طوف حریم او  جنّات

مطالعه فیش منبر

حریم امن

عروس کشور خورشید شهر ما، اینجاست خسته خوابگه اخترى که هر شب و روز  محیط علم وفقاهت، حریم آل رسول مزار چشم و چراغ دیار قم، که

مطالعه فیش منبر

باب بهشت

اگر درمانده اى در شش در محنت بیا اینجا اگر افتاده اى دور از حریم حضرت جانان  قدم نِه با ادب در آستان دختر موسى بیا و

مطالعه فیش منبر

اسوه عفاف

زهى حرم که بــــود قبّـــه‌اش سـراج امم زهى حرم که بر افلاک بـر زده است علَم  رواق آن به شــرافت نــمودِ بیـت و مقـام زمین

مطالعه فیش منبر